SOMA YERALTI İŞLETMELERİNDE ÜRETİM YÖNTEMLERİ

İşletmedeki yeraltı ocaklarının tümünde yatay dilimli, geri dönümlü, arkadan göçertmeli, uzun ayak üretim yöntemi uygulanmaktadır. Bu ocaklarda, ana kömür damarı (KM2) işletilmektedir.

Kömür tabakasının tabanında kil, kum gibi yumuşak tavanında ise, daha sert (marn) kayaç serileri bulunmaktadır. Bu nedenle, ana hazırlıklar tavan formasyonunda yapılmaktadır.

Tabaka tavanında 40 – 50 m. uzaklıkta, tavan kayaçları içinden ana nakliyat ve hava giriş yolları açılarak 30 – 50 m. Kot farkı olan ana katlar oluşturulmaktadır. Ana kat lağımlarından yatay girişlerle kömürün doğrultusuna paralel (kömüre ulaşmak için) rekup lağımları sürülmektedir. Tavana varan üç adet rekupla, bir pano hazırlanmaktadır. Kömür tavanına varan rekuptan, tavanı takip eden başyukarılar sürülür. Bu başyukarılardan 5’er metrelik dilimler teşkil edecek şekilde kömür içi yollar (rekup bacaları) sürülür.

Kömürün taban kontağında her üç baca irtibatlanarak ayak teşkil edilmektedir. Boyları 75 – 100 m. Arasında değişen ayaklarda, 5 m. Kalınlığındaki dilimin 2 metresi aynadan, kalan 3 metresi de ayak arkasından göçertilerek alınmaktadır.

Ayaklardan alınan kömür, ana nakliyat yollarına kadar zincirli, ana nakliyat yollarında ise bant konveyörlerle nakledilmektedir.

Ayaklarda tahkimat olarak, son yıllarda sürtünmeli çelik direk yerine, hidrolik direkler ve mafsallı sarmalar kullanılmaktadır. Kömür, arında patlayıcı maddelerle gevşetilip, martopikör ve kazma ile sökülerek, ayak içindeki oluklara yüklenmektedir. Oluklar vasıtası ile, taban yolundaki banda aktarılan kömür, oradan da ana nakliyat yolundaki silolara dökülür. Silolardan 5’er tonluk vagonlarla ocak ağzına nakledilir.

İşletmede 08.05.1997 tarihinde mekanize sistem ile kömür üretimine başlanmıştır. Uygulanan sisteme, ”Pencereli Şild (kalkan) Tahkimat” sistemi denilmektedir. Sistemin bir diğer adı ”Yatay Dilimli Tavandan Pencereli (göçertmeli) Tek Konveyörlü Geri Dönümlü Uzunayak ” yöntemidir.

Ayak, 7,5 m.’ lik dilim kalınlığı ile doğrultu boyunca çalışmaktadır. 7,5 metrelik dilimin 2,8 metresi kesici makine ile aynadan kazılarak, geri kalan 4,7 metresi tavandaki şildin penceresinden, göçertilerek alınır. Ayak içinde kömür nakli baştan tahrikli 800 Ton/Saat kapasiteli ortadan çift sıra zincirli konveyörlerle yapılmaktadır. Vantilatörlerle üfleyici sistemle havalandırma yapılmaktadır. Termik Santralden alınan külün % 30 oranında su ile karıştırılıp, emülsiyon halinde, gravite ile ocağa nakli ve eski imalatlara basınçla verilmesi ile, yangın mücadelesi yürütülür.

Tarihçesi çok eski yıllara dayanan Merkez Yeraltı Ocağı, rezervin tükenmesi nedeniyle 1994 yılında kapatılmıştır. İşletmede halen, Darkale ve Eynez yeraltı ocaklarında üretim yapılmaktadır. İşletme ruhsat sahaları içinde kalan Eynez-III, Güney Kısrakdere, Çam Linyit, Kirazlı ve Evciler sahalarının yeraltı ocağı olarak işletilmesi düşünülmektedir.

İşletme Müdürlüğünde, tüm Ege Bölgesine hizmet verebilecek donanımda, bir tahlisiye ekibi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Soma kömürü İrtibat ve Sipariş Telefon:

0 549 549 5492
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.