SOMA HAVZANIN TARİHÇESİ

Soma Bölgesindeki linyit, 1913 yılında bulunmuştur. Aynı yıl, Akhisarlı Ragıp ve Çimeris beyler tarafından üretimine başlanmıştır.

1914 – 1918 Birinci Dünya Savaşı sırasında, özellikle ordunun yakacak ihtiyacı için üretim yapılmıştır.

1918 – 1922 Tarihleri arasında mütareke hükümleri gereği, Fransa kömür istihsalinde bulunmuştur.

1922 – 1939 Yıllarında, sırasıyla İktisat Vekaleti, Faik Sabri, Nuri Aziz, Yunus Nadi tarafından kömür üretilmiştir.

1939 – 1957 Döneminde ocaklar, Etibank tarafından işletilmiştir.

1957 Tarihinden itibaren Soma Havzası, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından işletilmektedir. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) , 01.09.1957 tarih ve 6974 sayılı yasayla kurulmuştur.

Eynez sektörü, ilk defa 1946 yılında Şevket Çamlıca tarafından işletmeye başlanılmıştır. Sektör, 1947 yılından sonra, Nadir Hakkı Önen tarafından işletilmiştir. Daha sonra ocaklar, 17.05.1979 tarihinde, TKİ Kurumuna devredilmiştir.

1985 Yılında, 45.039.984 tonluk, 1.500.000 ton/yıl üretim kapasiteli Deniş-I sektörü üretime başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Soma kömürü İrtibat ve Sipariş Telefon:

0 549 549 5492
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.