SOMA GENEL JEOLOJİ

Soma Havzasının temel kayaçları, paleozoik yaşlı grovak ve mezozoik yaşlı kristalize kireç taşlarından meydana gelmiştir.
Temelin üzerine uyumsuz olarak gelen neogen çökelleri ; miyosen yaşlı taban serisi (M1) , marn serisi (M2), kireçtaşı serisi (M3) ile pliyosen yaşlı kumtaşı, alacalı kil (P1) ve marn-tüf (P2) serisidir.
Kömür horizonu ise, üç tabaka halinde oluşmuştur. Bunlar; ana tabaka (KM1-2), orta tabaka (KM3) ve üst tabaka (KP1) olarak adlandırılırlar.
Ana tabaka ; M1 , M2 formasyonları arasında yer alır. Havzanın en önemli kömür tabakasıdır. Ortalama 20 m. kalınlığa sahiptir. Siyah parlak renkli, konkoidal kırınımlı ve sert bir yapıya sahiptir.

Kömürün analiz değerleri
% 12 – 14 su
% 26 – 28 kül
% 0,8 – 0,9 S
AID 3500 – 4500 K.Cal / Kg. ‘ dır.

Orta tabaka ; M3 formasyonunun üst seviyelerinde oluşmuştur. Bol ara kesmeli ve devamlılığı olmadığından ekonomik değildir. Açık ocaklarda kısmen üretilmektedir.
Üst tabaka ; pliyosenin P1 – P2 formasyonları arasında yer almaktadır. Bol killi ve kalorisi düşüktür. Denişte termik santral için üretilmektedir.

Kömürün analiz değerleri:
% 20 – 25
% 45 – 50 kül
AID 1500 – 2500 K.Cal / Kg’ dır.

Dayanıklı ve sert olduğundan, hazırlık çalışmaları marn (M2) içinde yapılmaktadır. Söz konusu kayaç, bejimsi gri renkli olup, laminalanmadan kalın katmanlaşmaya kadar tabakalaşma gösterir. Ayrıştığında açık renk alır. Karakteristik konkoidal kırılma yüzeyleri görülür. Yaprak ve bitki izlerinin bulunması, bu seviyenin en belirgin özelliğidir. Marnlar bu seviyede genellikle ince plaketler halinde yer alırlar .

Temel kayaçlar belirgin jeolojik süreksizlikler içermektedirler. Özellikle kireçtaşı ve marn formasyonlarında, çatlak aralıklarının yer yer 1 -5 mm. Arasında kalsit dolgu ile kaplı olduğu görülmektedir. Bundan başka yer yer erime boşlukları bulunmaktadır.

Havzada neogen sonrası volkanik faaliyetler olduğu görülmektedir. Kırıklı zonlarda dayklar şeklinde ortaya çıkmaktadırlar.
Sahada miyosen öncesinden başlayıp, pliyosene kadar faaliyetlerini sürdüren tektonik hareketler gözlenmektedir. Genellikle normal atımlı gravite fayları bulunmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Soma kömürü İrtibat ve Sipariş Telefon:

0 549 549 5492
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.