KÖMÜR ANALİZ

13 Nisan 2011
Kategori :
Kömür Bilgileri
Yorumlar: 0

Diğer Başlıklar: ,

LABORATUVAR ANALİZ RAPORU
              TARİH : 12.09.2000
RAPOR NO     : 2000 / 15            
NUMUNE  ADI : İşlemlere  Konu + 50  mm  Linyit  Kömürü      
                   
                   
                   
KISA  ANALİZ ORJİNAL HAVADA KURU KURU KURU – KÜLSÜZ
( % ) KÖMÜR KÖMÜR KÖMÜR KÖMÜR
NEM  ( SU – RUTUBET ) 25,27 12,6
KÜL 13 15,2 17,39
UÇUCU MADDE 26,51 31 35,47 42,94
SABİT KARBON 35,23 41,2 47,14 57,06
TOPLAM 100 100 100 100
SAF KÖMÜR 61,73 72,2 82,61 100
KOK 48,22 56,4 64,53 57,06
GAZ 51,78 43,6 35,47 42,94
KOK HASSASI Tozlu ve siyah renkte    
KÜKÜRTLER  (% )        
YANAR KÜKÜRT 1,13 1,33 1,52
KÜLDE KÜKÜRT 0,75 0,87 1
TOPLAM KÜKÜRT 1,88 2,2 2,52
ISI DEĞERİ ( Kcal./Kg.)        
ÜST ISI DEĞERİ 4198 4910 5618 6801
ALT ISI DEĞERİ 3863 4620 5373 6504

 

LABORATUVAR ANALİZ RAPORUNUN DOLDURULMASI

ORJİNAL KÖMÜR SÜTUNU (BAZI):
Kömür numunesinin analizler için laboratuvara geldiği andaki durumunu ifade eder.
HAVADA KURU KÖMÜR SÜTUNU (BAZI):
Kömür numunesinin toplam veya kaba nemine bakıldıktan sonra sadece rahat çalışma ortamı sağlamak amacıyla öğütülmüş numunenin laboratuvar ortamı şartlarında rutubet bakımından yaklaşık dengeye ulaştığı haldeki durumunu ifade eder.
KURU KÖMÜR SÜTUNU (BAZI):
Kömür numunesinin hesaplama yolu ile rubet oranının sıfıra indirgendiği haldeki durumunu ifade eder.
KURU – KÜLSÜZ KÖMÜR SÜTUNU (BAZI):
Kömür numunesinin hesaplama yolu ile rutubet ve kül oranlarının sıfıra indirgendiği haldeki durumunu ifade eder.

Laboratuvara gelen kömür numunesinin analiz çalışmaları; numunenin ihtiva ettiği rutubet durumu ve aciliyete göre, yukarıda belirtilen; Orijinal,Havada Kuru veya Kuru kömür bazlarından birinde yapılarak elde edilen değerler ilgili sütuna yazılır ve hesabi yolla diğer sütunlar (Bazlar) doldurulur.

ÖRNEKLEME:

Laboratuvara gelen Linyit kömürü numunesinde ;

Kaba Rutubet : 14,50 %
Havada Kuru Kömürde Rutubet :
12,60 %
Havada Kuru Kömürde Kül :
15,20 %
Havada Kuru Kömürde Gaz :
43,60 %
Havada Kuru Kömürde Toplam Kükürt :
2,20 %
Kuru Kömürde Külde Kükürt : 1,00 %
Havada Kuru Kömürde Üst Isı Değeri : 4910 Kcal / Kg.
Kok Hassası : Tozlu ve siyah renkte olarak tesbit edilmiş ise;

Havada Kuru Kömür Sutununun Doldurulması;

Uçucu Madde : Gaz – Rutubet 43,60 – 12,60 31,00
Sabit Karbon: 100 – ( Rutubet + Kül + Uçucu Madde ) 100 – (12,60+15,20+31,00) 41,20
Saf Kömür : Uçucu Madde + Sabit Karbon veya 100-(nem+kül) 31,00 + 41,20 72,20
Kok : 100 – Gaz 100 – 43,60 56,40
Külde Kükürt : Kuru kömürde külde Kükürt x 100 – Rurubet / 100 1,00 x (100-12,60)/100 0,87
Yanar Kükürt : Toplam kükürt – Külde kükürt 2,20-0,87 1,33
Alt Isı Değeri :Üst ısı – [( Rutubet x 6 ) + ( Saf kömür x 2,97 )] 4910-((12,60×6)+(72,20×2,97)) 4620
(( Saf kömürdeki elementel Hidrojen miktarı numunenin linyit kömürü olması nedeniyle %5,5
olarak alınmıştır.Bu değer kömürün yaş ve cinsine göre değişkendir. ( Elementel Hidrojen
değeri bilinmiyorsa))

Orijinal Kömür Sütununun Doldurulması;

Rutubet : Kaba Nem+Havada kuru Nem x (1 – Kaba nem/100) 14,50+12,60x(1-14,5/100) 25,27
Kül : Havada kuru kül x((100-Orj.nem)/(100-Hav.kuru nem)) 15,20x((100-25,27)/(100-12,6) 13,00
(Bundan sonraki spesifikasyonlarda bu formülün (100-Orj.nem)/(100-Hav.Kur.Nem)
kısmı aynen uygulanır.Burada yapılan iş 87,40 birim kömüre(100-12,60) ait değerlerin 74,73 birim kömüre (100-25,27) indirgenmesidir.)

Uçucu Madde : Hav. kuru Uçucu Mad.x((100-Orj. nem)/(100-Hav. kuru nem)) 31,00x((100 25,27)/(100-12,6)) 26,51
Sabit Karbon: 100 – ( Rutubet + Kül + Uçucu Madde ) 100 – (25,27+13,00+26,51) 35,23
Saf Kömür : Uçucu Madde + Sabit Karbon veya 100-(nem+kül) 26,51+35,23 61,73
Gaz : Orj.Rutubet + Orj.Uçucu Madde 25,27+26,51 51,78
Kok : 100 – Gaz 100-51,78 48,22
Yanar Kükürt : Toplam kükürt – Külde kükürt 1,66 – 0,66 1,13
Külde Kükürt : Hav kuru Külde Kükürt x((100-Orj.nem)/(100-Hav.kuru nem)) 0,87x((100-25,27)/(100-12,6))
0,75
ToplamKükürt : Hav kuru Toplam Kükürt x((100-Orj.nem)/(100-Hav.kuru nem)) 2,20x((100-25,27)/(100-12,6)) 1,88
Üst Isı Değeri : Hav kuru Üst Isı x((100-Orj.nem)/(100-Hav.kuru nem)) 4910x((100-25,27)/(100-12,6)) 4198
Alt Isı Değeri : Üst ısı – [( Rutubet x 6 ) + ( Saf kömür x 2,97 )] 3701-((25,27×6)+(61,73×2,97))3863

Kuru Kömür Sütununun Doldurulması;

Rutubet : Rutubetin sıfır olarak kabullenildiği bazdır. –
Kül : Havada kuru kül x((100)/(100-Havada kuru nem)) 15,20x((100)/(100-12,60) 17,39
(Bundan sonraki spesifikasyonlarda bu formülün (100)/(100-Hav.Kur.Nem)
kısmı aynen uygulanır.Burada yapılan iş 87,40 birim kömüre(100-12,60) ait değerlerin 100,00 birim kömüre yükseltgenmesidir.)

Uçucu Madde : Hav. kuru Uçucu Mad.x((100)/(100-Hav. kuru nem)) 31,00x((100)/(100-12,6)) 35,47
Sabit Karbon: 100 – ( Kül + Uçucu Madde ) 100 – (17,39+35,47) 47,14
Saf Kömür : Uçucu Madde + Sabit Karbon veya 100 – kül 35,47+47,14 82,61
Gaz : Orijinal Uçucu Madde 35,47 35,47
Kok : 100 – Gaz 100-35,47 64,53
Yanar Kükürt : Toplam kükürt – Külde kükürt 2,52 – 1,00 1,52
Külde Kükürt : Deneyle bulunan değerdir. 1,00 1,00
Toplam Kükürt : Hav kuru Toplam Kükürt x((100)/(100-Hav.kuru nem)) 2,20x((100)/(100-12,6)) 2,52
Üst Isı Değeri : Hav kuru Üst Isı x((100)/(100-Hav.kuru nem)) 4910x((100)/(100-12,6)) 5618
Alt Isı Değeri : Üst ısı – (Saf kömür x 2,97) 5618 – (82,61×2,97) 5373

Kuru – Külsüz (Saf) Kömür Sütununun Doldurulması;

Rutubet : Rutubetin sıfır olarak kabullenildiği bazdır. –
Kül : Külün sıfır olarak kabullenildiği bazdır. –
Uçucu Madde : Hav. kuru Uçucu Mad.x((100)/(Hav. kuru Saf Kömür)) 31,00x((100)/(72,20)) 42,94
Burada yapılan iş 72,20 birim saf kömüre(Havada Kuru Kömür) ait değerlerin 100,00 birim saf kömüre( Kuru – Külsüz Kömür  yükseltgenmesidir.)
Sabit Karbon: 100 – Uçucu Madde 100 – 42,94 57,06
Saf Kömür : Uçucu Madde + Sabit Karbon 42,94+57,06 100,00
Gaz : Uçucu Madde 42,94 42,94
Kok : 100 – Gaz veya Sabit karbon 100-42,94 57,06
Yanar Kükürt :
Külde Kükürt :
ToplamKükürt : Kükürdün sıfır olarak kabullenildiği bazdır. –
Üst Isı Değeri : Hav. kuru Üst Isı.x((100)/(Hav. kuru Saf Kömür)) 4910x(100/72,20) 6801
Alt Isı Değeri : Üst ısı – (Saf kömür x 2,97) 6801 – (100,00×2,97) 6504

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Soma kömürü İrtibat ve Sipariş Telefon:

0 549 549 5492
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.